Banner

ข่าวบันเทิง

ศาลฎีกาตัดสิทธิ์5ปีพิทยาส.ส.ศรีสะเกษ พบซื้อเสียง

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง 5 ปี นายพิทยา บุญเฉลียว ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.ศรีสะเกษ พรรคมาตุภูมิ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยื่นคำร้องให้เพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง กำหนดเวลา 5 ปี จากกรณีมีประชาชน จ.ศรีสะเกษ นำหลักฐานการแจกเงินซื้อเสียง ประกอบด้วย ธนบัตรใบละ 100 จำนวน 2 ใบ พร้อมแผ่นพับหาเสียง และคลิปวิดีโอของ นายพิทยา เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง พิจารณาและวินิจฉัยแล้วเห็นว่า sbobet กรณีดังกล่าว ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายพิทยา กระทำการตามข้อกล่าวหาของผู้ร้อง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ เขต 2 ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของ นายพิทยา sbo เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
Share this post :

Banner